Saturday, 13/08/2022 - 06:52|
Chào mừng bạn đến với Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2015 - 2016

15 lượt xem

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÌNH LONG

TRƯỜNG  PHỔ THÔNG DTNT-THCS BÌNH LONG

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

Stt

Họ và Tên

Ngày Tháng
năm sinh

Nơi sinh

Giới
tính

Dân tộc

Hs trường

Năm TN

XLTN

Hình Thức

Ghi chú

001

ĐÀO THỊ HOÀNG ANH

10/03/2001

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

002

THỊ ẢNH

20/03/2001

Bình Phước

Nữ

stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

003

LÂM THỊ ÁNH

14/12/2000

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

004

ĐIỂU BÚT

10/07/1999

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

005

ĐIỂU CHÂU

14/07/1999

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

006

ĐIỂU MINH CHIẾN

29/01/2001

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

007

THỊ QUỲNH DIỄM

15/04/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

008

THỊ DIỆU

19/05/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

009

THỊ DỊP

01/06/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

010

THỊ THÙY DUNG

04/12/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

011

ĐIỂU DUY

01/07/2001

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

012

ĐIỂU DŨ

30/03/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

013

ĐIỂU THỊ ĐÀO

16/03/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

014

MẠC THỊ ĐẸP

05/02/2001

Cao Bằng

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

015

THỊ LỆ GIANG

05/05/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

016

ĐIỂU GIÃNG

10/11/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

017

ĐINH NGỌC HÀ

08/05/2001

Bình Phước

Nam

Tày

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Giỏi

Chính quy

 

018

ĐIỂU HẠNG

23/05/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

019

THỊ HẠNH

16/06/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

020

HOÀNG THỊ HOA

10/02/2001

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

021

NGUYỄN THỊ KIỀU HOA

25/09/2001

Bình Phước

Nữ

Tà mun

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Giỏi

Chính quy

 

022

ĐIỂU HOÀNG

15/12/1999

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

023

THỊ KIÊN HỒNG

22/01/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

024

THỊ HUỆ

03/01/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

025

ĐIỂU NGHĨA HUY

22/04/2001

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

026

THỊ KIM

16/11/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

027

THỊ LAN

20/06/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

028

THỊ LAN

15/04/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

029

THỊ KIM LIÊN

10/04/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

030

THỊ TUYẾT LINH

06/06/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

031

THỊ LOAN

05/11/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

032

ĐIỂU LỘM

21/06/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

033

ĐIỂU THỊ ÁI LUÂN

22/09/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

034

NGUYỄN BÌNH MINH

08/12/2001

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

035

THỊ LY NA

27/11/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

036

ĐIỂU THỊ NẤM

25/05/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

037

THỊ NGA

20/04/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

038

LÂM THỊ NGÂN

27/07/2001

Bình Phước

Nữ

Tà mun

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

039

LÂM QUANG NGHĨA

19/09/2001

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

040

THỊ NGỌC

06/05/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

041

THỊ NGỌC

27/08/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

042

THỊ NHUNG

17/12/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

043

QUÁCH MỴ NƯƠNG

01/08/2001

Bình Phước

Nữ

Mường

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

044

ĐIỂU PHI

05/05/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

045

ĐIỂU LINH PHO

19/04/2001

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

046

THỊ PHƯỢNG

09/04/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

047

THỊ RI SU RINH

10/02/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

048

THỊ SAO

23/10/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

049

THỊ KA SIN

01/04/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

050

ĐIỂU TRẦN SINH

17/03/1999

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

051

ĐIỂU THỊ THẺ

17/03/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

052

THỊ THƠ

06/07/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

053

LÂM TIẾN

30/03/2001

Bình Phước

Nam

Khmer

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

054

LÂM TIẾP

07/06/2001

Bình Phước

Nam

Tà mun

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Giỏi

Chính quy

 

055

LÂM VĂN TOÀN

28/02/2001

Bình Phước

Nam

Tà mun

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

056

ĐIỂU THỊ NGỌC TRÂM

21/11/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

057

THỊ TRINH

15/03/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

058

ĐIỂU THANH TRUNG

09/07/2001

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

059

THỊ TRÚC

01/01/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

060

LÂM VĂN TRƯỜNG

25/02/2001

Bình Phước

Nam

Tà mun

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

061

ĐIỂU MẠNH TUẤN

01/05/1999

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

062

ĐIỂU THANH TÙNG

27/11/1999

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

063

LÂM HOÀI VĂN

04/06/2001

Bình Phước

Nam

Khmer

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

064

CHANG JRING NGỌC VÂN

02/09/2001

Lâm Đồng

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

065

THỊ NA VI

24/01/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

066

VŨ THÙY VI

02/10/2001

Bình Phước

Nữ

Mường

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Khá

Chính quy

 

067

LÂM THỊ VIÊN

09/03/2001

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Giỏi

Chính quy

 

068

ĐIỂU A VÍT

11/03/2001

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

069

ĐIỂU THỊ OU KƠ XHEL

27/03/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2016

Trung bình

Chính quy

 

BÌNH LONG, NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2016

 HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                   Hoàng Thị Thiên Kim

Tác giả: Truong Pho Thong DTNT.THCS Binh Long
Bài tin liên quan