Wednesday, 13/11/2019 - 07:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2013 - 2014

4 lượt xem

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÌNH LONG

TRƯỜNG  PHỔ THÔNG DTNT BÌNH LONG

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2013 - 2014

 

 

 

Stt

Họ và Tên

Ngày tháng
năm sinh

Nơi sinh

Giới
tính

Dân tộc

Hs trường

Năm TN

XLTN

Hình thức

Ghi chú

1

HOÀNG THỊ TRUNG ANH

19/11/1999

Cao Bằng

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

2

NÔNG VĂN ANH

14/02/1999

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

3

TRƯƠNG VĂN CHUNG

19/07/1999

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Trung bình

Chính quy

 

4

ĐIỂU THỊ DIỆU

03/01/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

5

MÔNG VĂN ĐÔNG

15/04/1999

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Giỏi

Chính quy

 

6

THỊ GÁI

04/01/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Giỏi

Chính quy

 

7

HOÀNG THỊ HÀNH

25/07/1999

Cao Bằng

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

8

HOÀNG THỊ HIỀN

22/12/1999

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

9

THẠCH THỊ MỸ HOA

10/12/1998

Bình Phước

Nữ

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

10

VI QUANG HOÀN

05/05/1999

Bình Phước

Nam

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

11

LÂM THỊ THỊ HỒNG

11/05/1999

Bình Phước

Nữ

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Trung bình

Chính quy

 

12

THẠCH THỊ HƯƠNG

03/09/1999

Bình Phước

Nữ

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

13

KIM THỊ XUÂN HƯƠNG

19/05/1999

Bình Phước

Nữ

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

14

ĐIỂU LÀNH

12/02/1998

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Trung bình

Chính quy

 

15

THỊ LỆ

02/03/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Giỏi

Chính quy

 

16

THỊ LỢI

26/03/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

17

VY THỊ TUYẾT MAI

15/01/1999

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

18

THỊ DIỄM MY

24/10/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Trung bình

Chính quy

 

19

HOÀNG THỊ NGA

10/02/1999

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Giỏi

Chính quy

 

20

PHAN VĂN NHẤT

28/04/1999

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

21

THỊ OANH

06/03/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Giỏi

Chính quy

 

22

ĐÀM XUÂN PHƯỚC

08/07/1999

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Giỏi

Chính quy

 

23

ĐIỂU THỊ HOÀI PHƯƠNG

10/09/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

24

THỊ TẤM

20/12/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

25

MÔNG THỊ HỒNG THẮM

25/12/1999

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

26

TRỊ THỊ THẮM

01/12/1997

Bình Phước

Nữ

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

27

TRIỆU THỊ THẮM

13/02/1999

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

28

ĐIỂU THỊ THỊNH THƯ

19/07/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

29

ĐIỂU TRUNG TIẾN

15/04/1998

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Giỏi

Chính quy

 

30

HOÀNG QUỐC TOẢN

28/02/1999

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

31

HOÀNG MINH TRUNG

19/12/1999

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2014

Khá

Chính quy

 

Bình Long, Ngày 08 tháng 5 năm 2014

Hiệu Trưởng

 

 

                                                                                                                                                                                       Hoàng Thị Thiên Kim


Tác giả: Truong Pho Thong DTNT.THCS Binh Long
Nguồn: truongdtntbinhlong.edu.vn
Bài tin liên quan