Saturday, 13/08/2022 - 06:37|
Chào mừng bạn đến với Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2011 - 2012

5 lượt xem

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÌNH LONG

TRƯỜNG  PHỔ THÔNG DTNT BÌNH LONG

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2011 - 2012

 

 

 

Stt

Họ và Tên

Ngày tháng
năm sinh

Nơi sinh

Giới
tính

Dân tộc

Hs trường

Năm TN

XLTN

Hình thức

Ghi chú

001

ĐIỂU THỊ KIM ANH

20/09/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

002

HÀ THỊ NGỌC ANH

19/01/1997

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Giỏi

Chính quy

 

003

THỊ BÉ

1995

Sông Bé

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

004

THỊ BÉ

1996

Sông Bé

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

005

THỊ DIÊN

28/01/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

006

THỊ HÀ

01/01/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

007

ĐIỂU MINH HẢI

23/04/1995

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

008

LIÊU ĐẠI HIỆP

02/05/1997

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

009

ĐIỂU KHANH

19/01/1996

Sông Bé

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

010

ĐIỂU KHẢO

17/08/1997

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

011

MÀ THỊ KIỀU

09/12/1997

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Giỏi

Chính quy

 

012

NÔNG THỊ KIỀU

11/01/1997

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Giỏi

Chính quy

 

013

THỊ LAI

02/08/1995

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

014

THỊ LAN

1997

Sông Bé

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

015

THỊ LIÊN

1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

016

LÂM LINH

07/07/1996

Sông Bé

Nam

Tà Mun

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

017

ĐIỂU THỊ MỸ LINH

07/12/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

018

THỊ MY

27/07/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

019

LÂM NÊN

15/06/1997

Bình Phước

Nam

Tà Mun

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

020

THỊ NÊN

1995

Sông Bé

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

021

THỊ NGỌC

27/02/1996

Sông Bé

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

022

THỊ ÚT NHUNG

25/08/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Giỏi

Chính quy

 

023

THẠCH THỊ NHƯ

05/04/1996

Bình Phước

Nữ

Khmer

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

024

THỊ BÉ NƯƠNG

20/03/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

025

NGÂN THANH PHONG

23/02/1997

Bình Phước

Nam

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Giỏi

Chính quy

 

026

ĐIỂU LÊ THỊ THANH

19/05/1996

Bình Phước

Nữ

Khơ me

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

027

THỊ THẢO

15/03/1995

Sông Bé

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

028

MÃ THỊ THẮM

20/10/1997

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Giỏi

Chính quy

 

029

NỘI THỊ KIM THOA

21/10/1997

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

030

ĐIỂU XUÂN THU

10/10/1995

Sông Bé

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

031

HỨA THỊ MINH THUẬN

19/03/1997

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Giỏi

Chính quy

 

032

VY THỊ THANH THỦY

01/03/1997

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

033

HỨA THỊ MINH THƯƠNG

19/03/1997

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Giỏi

Chính quy

 

034

DƯƠNG THỊ THƯƠNG

12/06/1997

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

035

THỊ BÉ TI

28/07/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

036

NÔNG VĂN TRƯỜNG

15/03/1997

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

037

LÂM THỊ BÍCH TUYỀN

28/08/1997

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

038

ĐIỂU TÝ

1996

Sông Bé

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

039

ĐIỂU TÝ

08/12/1996

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

040

ĐIỂU TÝ

1995

Sông Bé

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Trung Bình

Chính quy

 

041

THỊ YẾN

03/10/1995

Sông Bé

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2012

Khá

Chính quy

 

Bình Long, Ngày 16 Tháng 5 năm 2012

Hiệu Trưởng

 

 

Hoàng Thị Thiên Kim


Tác giả: Truong Pho Thong DTNT.THCS Binh Long
Bài tin liên quan