Saturday, 13/08/2022 - 06:32|
Chào mừng bạn đến với Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2016 - 2017

26 lượt xem

Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Bình Phước                                                                                                         Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Bình Long                                                                                              Độc lập Tự do Hạnh phúc                                                                          

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

LỚP 6 – Năm học 2016 - 2017

 

Stt

Họ & Tên

Năm sinh

Dân
Tộc

Họ tên cha (mẹ)

ĐRLHT

ĐƯT

Tổng điểm

Nam

Nữ

Lớp2

Lớp3

Lớp4

Lớp5

Cộng

1

LÂM TRẦN NGUYỆT HẰNG

 

17/04/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Dữ

10

10

10

10

40

1

41

2

THỊ HOÀI THƯƠNG

 

02/09/2005

Stiêng

Hưng Chiến-Bình Long

Điểu Hảo

10

10

10

10

40

1

41

3

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

 

19/11/2005

Stiêng

Thanh An - Hớn Quản

Thị Sơn

10

10

10

10

40

1

41

4

ĐIỂU THỊ NHƯ Ý

 

27/02/2005

Stiêng

Phước An - Hớn Quản

Điểu Thị Kim Nga

10

10

10

10

40

1

41

5

LÂM THỊ ANH THƯ

 

15/8/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Tha

10

10

10

10

40

1

41

6

LÂM SƠN

12/01/2004

 

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Huyền

10

10

10

10

40

1

41

7

LÂM THỊ SỚM

 

01/07/2004

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Ngà

10

10

10

10

40

1

41

8

LÂM THỊ THU HÀ

 

19/08/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Ra

10

10

10

10

40

1

41

9

LÂM KHANG DỈ

30/03/2005

 

Khơ me

Nha Bích - Chơn Thành

Lâm Rép

10

10

10

10

40

1

41

10

ĐIỂU THỊ HOÀNG ÂN

 

17/08/2005

Stiêng

Thanh An - Hớn Quản

Điểu Bá Hoàng

10

10

10

10

40

1

41

11

ĐỖ THỊ HOÀI THƯƠNG

 

25/04/2005

Stiêng

Hưng Chiến-Bình Long

Thị Hợi

10

10

10

10

40

1

41

12

LÂM CAO

13/12/2003

 

Khơ me

Nha Bích - Chơn Thành

Lâm Thị Chhênh

10

10

10

10

40

1

41

13

THẠCH THỊ KIỀU TRÚC

 

10/03/2005

Khơ me

An Lộc - Bình Long

Thạch Sơn Hải

10

10

9

10

39

1

40

14

LÂM THỊ ÁNH THU

 

29/01/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Duốc

10

9

10

10

39

1

40

15

LÂM THỊ HẢNH

 

06/08/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Sên

10

10

10

9

39

1

40

16

LÊ TRỌNG AN

27/02/2005

 

Stiêng

Tân Khai - Hớn Quản

Thị Gái

9

10

10

10

39

1

40

17

LÂM THỊ HOA

 

26/10/2003

Khơ me

Nha Bích - Chơn Thành

Lâm Nhíp

9

10

10

10

39

1

40

18

TRẦN THỊ KIM HẠNH

 

27/02/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Thị Oẳn

10

9

10

10

39

1

40

19

ĐIỂU NGỌC THUẬN

11/06/2005

 

Stiêng

Minh Tâm - Hớn Quản

Điểu Lum

10

10

10

9

39

1

40

20

ĐIỂU DĨ

16/01/2004

 

Stiêng

Tân Hưng - Hớn Quản

Điểu Men

10

10

10

9

39

1

40

21

ĐIỂU THỊ KIM NGÂN

 

13/03/2005

Stiêng

Thanh An - Hớn Quản

Điểu Không

10

10

9

10

39

1

40

22

THỊ LINH

 

07/02/2005

Stiêng

Tân Hưng - Hớn Quản

Thị Rơi

10

9

10

9

38

1

39

23

LÂM THỊ THANH NGÂN

 

04/06/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Thị On

9

9

10

10

38

1

39

24

LÂM THỊ DUYÊN

 

23/02/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Thị Thành

10

10

9

9

38

1

39

25

LÂM THỊ TÚ TRINH

 

02/09/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Lộc

9

9

10

10

38

1

39

26

LÂM THỊ MAI

 

17/04/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Ôn

10

9

9

10

38

1

39

27

LÂM BẢO NGUYÊN KHANG

05/07/2005

 

Khơ me

Nha Bích - Chơn Thành

Lâm Hải Quốc

10

10

9

9

38

1

39

28

THỊ LÊ

 

01/11/2005

Stiêng

Tân Hưng - Hớn Quản

Điểu Giao

10

9

10

9

38

1

39

29

THỊ KIM YẾN

 

25/10/2005

Stiêng

Minh Tâm - Hớn Quản

Điểu Cảnh

10

10

9

9

38

1

39

30

ĐIỂU THỊ THANH HÂN

 

28/08/2004

Stiêng

Hưng Chiến- TX. Bình Long

Thị Vé

10

9

9

9

37

1

38

31

ĐIỂU A ĐAM

 

25/04/2005

Stiêng

Tân Hưng - Hớn Quản

Điểu ABa Ram

10

9

9

9

37

1

38

32

THỊ NHÃ CA

 

28/03/2005

Stiêng

Thanh Bình - Hớn Quản

Điểu Phin

9

9

10

9

37

1

38

33

ĐIỂU THỊ KIM YẾN

 

23/09/2005

Stiêng

Thanh Bình - Hớn Quản

Điểu Bé

7

10

10

10

37

1

38

34

LÂM HOÀNG PHƯỚC

12/10/2005

 

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Len

10

9

9

9

37

1

38

35

KIM THỊ NGỌC YẾN

 

06/04/2005

Khơ me

An Phú - Hớn Quản

Kim Sê

9

10

9

9

37

1

38

36

LÂM THỊ MỸ TÂM

 

24/02/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Tiến

9

9

9

9

36

1

37

37

THẠCH PHI KHANH

15/12/2002

 

Khơ me

Hưng Chiến- TX. Bình Long

Thạch Phi Dũng

9

9

9

9

36

1

37

38

THỊ BÉ THỦY

 

10/11/2003

Stiêng

Thanh Bình - Hớn Quản

Điểu Dui

7

10

10

9

36

1

37

39

THỊ PHƯƠNG

 

14/07/2004

Stiêng

An Phú - Hớn Quản

Điểu Đủ

9

9

9

9

36

1

37

40

LÂM THỊ THÙY MY

 

29/05/2005

Tà Mun

Tân Hiệp - Hớn Quản

Lâm Thị Phẩm

9

9

9

9

36

1

37

41

THỊ A THOẠI

 

30/11/2005

Stiêng

Nha Bích - Chơn Thành

Điểu Đạo

9

9

9

9

36

1

37

42

THỊ THI

 

06/07/2005

Stiêng

Nha Bích - Chơn Thành

Thị Thu

9

9

9

9

36

1

37

43

ĐIỂU QUỐC VIỆT

04/02/2005

 

Stiêng

Minh Tâm - Hớn Quản

Điểu Dũng

9

9

9

9

36

1

37

44

ĐIỂU TẤN GHI

30/11/2005

 

Stiêng

Quang Minh - Chơn Thành

Điểu Quý

9

9

9

9

36

1

37

45

THỊ HỠI

 

20/04/2006

Stiêng

Sóc Quả-Tân Hưng-Hớn Quản

Điểu Sem

10

10

10

9

39

1

40

46

ĐIỂU THỊ MỸ LINH

 

03/11/2004

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Điểu Man

10

10

9

10

39

1

40

47

ĐIỂU HẢO

18/6/2005

 

Stiêng

Tân Hưng - Hớn Quản

Điểu Têu

10

10

10

9

39

1

40

48

THỊ KVÊNH

 

14/3/2003

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Điểu Kim

10

10

9

9

38

1

39

49

THỊ LA NY

 

26/03/2005

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Điểu Khoa

9

10

9

10

38

1

39

50

ĐIỂU NÊ

06/01/2004

 

Stiêng

Sóc Quả-Tân Hưng-Hớn Quản

Điểu Đê

9

10

9

10

38

1

39

51

THỊ BÉ TRAI

 

16/05/2005

Stiêng

Sóc Quả-Tân Hưng-Hớn Quản

Điểu Den

9

9

10

9

37

1

38

52

ĐIỂU MINH PHƯƠNG

22/09/2005

 

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Điểu Hoa

9

10

9

9

37

1

38

53

ĐIỂU THỊ HƯƠNG

 

17/04/2004

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Điểu Út

9

10

9

9

37

1

38

54

ĐIỂU DÂU

30/06/2004

 

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Thị Có

9

9

9

9

36

1

37

55

THỊ QUỲNH LINH

 

09/01/2005

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Điểu Nhít

9

9

9

9

36

1

37

56

ĐIỂU THỊ MỸ HÀ

 

29/09/2005

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Điểu Loan

9

9

9

9

36

1

37

57

ĐIỂU MINH ÁNH

12/01/2005

 

Stiêng

23 nhỏ-Phước An-Hớn Quản

Điểu Lương

9

9

9

9

36

1

37

58

ĐẶNG NHẬT PHÚ

07/7/2005

 

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Điểu Thị Ngọc Minh

9

9

9

9

36

1

37

59

ĐIỂU TUNG VƠ LINH

03/3/2004

 

Stiêng

Sóc Quả-Tân Hưng-Hớn Quản

Điểu Binh

7

9

9

9

34

1

35

60

ĐIỂU THỊ KHÁNH VY

 

05/12/2005

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Điểu Khai

9

9

7

9

34

1

35

61

THỊ HÀ

 

31/05/2004

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Thị Lia

9

9

9

7

34

1

35

62

ĐIỂU THỊ MỸ NGUYÊN

 

31/12/2004

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Điểu Sriêm

9

9

9

7

34

1

35

63

ĐIỂU CHENG

04/02/2004

 

Stiêng

An Khương - Hớn Quản

Thị Chớt

9

9

9

7

34

1

35

64

ĐIỂU PHEN

06/03/2005

 

Stiêng

Sóc Quả-Tân Hưng-Hớn Quản

Thị Oanh

9

9

9

7

34

1

35

65

NÔNG TRỌNG TÍN

17/6/2005

 

Tày

Thanh Bình - Hớn Quản

Nông Chính Thương

10

10

10

9

39

1

40

66

VƯƠNG NGỌC TRÂM

 

10/10/2005

Hoa

Tân Hiệp - Hớn Quản

Vương Chí

10

10

9

9

38

1

39

67

LÂM VỸ ĐẠI

19/5/2005

 

Tày

Minh Đức - Hớn Quản

Lâm Văn Giàng

9

9

10

10

38

1

39

68

NGÂN BÁ THẮNG

02/8/2005

 

Tày

Minh Đức - Hớn Quản

Ngân Bá Mông

9

9

9

9

36

1

37

69

BÙI THỊ THANH TIỀN

 

06/7/2005

Mường

Minh Đức - Hớn Quản

Bùi Thị Hương

7

7

7

9

30

1

31

70

PHẠM NGỌC DUY

14/01/2005

 

Mường

QuangMinh-Chơn Thành

Phạm Văn Bình

10

10

9

9

38

1

39

 

                                                                                                                                                          Bình Long, ngày 27 tháng 6 năm 2016

                                                                                                                                                                                Hiệu Trưởng

 

                                                                                                                                                                            Hoàng Thị Thiên Kim

Bài tin liên quan