Saturday, 13/08/2022 - 06:19|
Chào mừng bạn đến với Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long

Đoàn Giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước

5 lượt xem
Tài liệu đính kèm: Tải về

            Thực hiện kế hoạch chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh số 07/KH-HĐND-DT ngày09/3/2017 về  công tác giám sát dân tộc của Hội đồng UBND Tỉnh Bình Phước thực hiện giám sát về việc đầu tư, phát triển cơsở vật chất; chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, đoàn Giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã có đến trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Bình Long theo quyết định số 09/QĐ-HĐND-DT ngày 13/3/2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.


           Ngày 05/4/2017  trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Bình Long đã vinh dự đón đoàn giám sát dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước do ông Điểu Điều làm trưởng đoàn. Thành phần đoàn gồm: 

                1. Ông Điểu Điều-Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh;

                2. Ông Nguyễn Văn Sơn- Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh;

                3. Bà Đào Thị Lanh-TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên ban Dân tộc HĐND tỉnh;

                4. Ông Trần Thanh Phụng – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Ủy viên ban Dân tộc HĐND tỉnh;

                5. Bà Quách Thị Ánh – Trưởng phòng Theo dõi công tác các cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên ban Dân tộc HĐND tỉnh;

                6. Bà Trương Thị Ngọc Anh – Phó Chánh văn phòng, Sở LĐ-TB&XH, Ủy viên ban Dân tộc HĐND tỉnh;

                7. Ông Điểu Thiệt- Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

                8. Ông Nguyễn Văn Sáu – Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh

               9. Đại diện lãnh đạo của Ban Thường trực  UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc Tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

              10. Đại diện lãnh đạo địa phương gồm: Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính, Phòng Dân tộc  của Thị xã Bình Long.


                 Thực hiện theo công văn, nhà trường đã báo cáo các nội dung  theo  yêu cầu của đoàn giám sát về tình hình chung của nhà trường, về việc đầu tư và phát triển cơ sở vật chất và thiết bị, về chất lượng giáo dục cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách hiện hành đối với giáo viên, cán bộ quản lý và của học sinh trong năm năm qua.


               Qua thời gian làm việc tích cực, đoàn cũng đã thống nhất theo báo cáo của nhà trường về cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo dục và việc thực hiện các chế độ chính sách  dành cho giáo dục dân tộc của nhà trường trong 5 năm  qua. Đại diện của các bộ phận cũng đã có nhận xét, bổ sung hợp lý các nội dung còn thiếu sót của báo cáo. Qua đó nhà trường cũng đã bổ sung và trả lời thỏa đáng những chất vấn của các thành viên đoàn về một số nội dung chưa rõ như về nhân sự, về phương pháp nâng cao chất lượng học sinh trung bình, yếu cũng như phương hướng kế hoạch cho đầu ra của học sinh cuối cấp. 


Bài tin liên quan